Vergoedingen


De behandelingen bij Feeling-Fine worden niet vergoed door zorgverzekeraars.


Dit is een bewuste keuze: om aangesloten te mogen zijn bij een zorgverzekeraar dien je als therapeut aan aardig wat regels te voldoen. Ondanks dat ik aan bijna alle eisen voldoe, heb ik er bewust voor gekozen om toch niet vergoedbaar te zijn.
Aangesloten zijn bij zorgverzekeraars brengt namelijk aardig wat kosten met zich mee, welke ik dan doorbereken aan u als cliënt om het kostendekkend te maken. Daardoor gaat de prijs van de behandeling omhoog.

 

Bovendien heeft u, om in aanmerking te komen voor een vergoeding, een aanvullende verzekering nodig en is het nog maar de vraag hoeveel uw verzekering dan vergoedt. Het wordt een broekzak-vestzak verhaal.

Maar bovenal hecht ik er waarde aan dat u bij mij in de praktijk komt omdat u het vertrouwen heeft in mij als therapeut en graag door mij behandeld wil worden en niet omdat de behandeling wordt vergoed door de zorgverzekering.